Predpisi, ki urejajo delovanje sodnega tolmača

Sodni tolmač je poseben poklic, ki zahteva zelo odgovorno, delikatno in strokovno delo. Zaradi pomembnosti tega dela so pravila poslovanja strogo določena v uradnih državnih predpisih. Vas zanima, kateri predpisi določajo delovanje oseb, ki so na tej spoštovani poziciji?

 

Sodni tolmač

Na pozicijo posebnega sodnega prevajalca, ki sodeluje v sodnih postopkih, ki iz posebnih razlogov zahtevajo uporabo tujega jezika, posameznike imenuje sam minister za pravosodje po strogo določenem upravnem postopku. Kandidati moraje seveda izpolnjevati določene pogoje, opraviti zahteven preizkus znanja ter celo priseči pred pristojnim ministrom. Katerim pravilom pa morajo nato slediti?

 

Pravilnik o sodnih tolmačih

Pravilnik o sodnih tolmačih je temeljna listina, ki natanko opredeljuje imenovanje in morebitne razrešitve tolmačev, delovne pristojnosti in način opravljanja dela ter tudi način poslovanja in denarne nagrade. V pravilniku so natančneje opredeljena tudi temeljna pravila in področja preizkusa znanja, ki ga mora opraviti vsak posameznik, če želi biti imenovan na to pozicijo. Pravilnik določa tudi, da mora vsak tolmač pri opravljanju dela uporabljati posebno izkaznico in štampiljko, ki zagotavljata njegovo pristnost.

 

Zakon o sodiščih

Zakon o sodiščih je drugi temeljni predpis, ki ureja status in delovanje sodnega tolmača – zakon je pravzaprav osnova za nastanek tega posebnega delovnega položaja. Zakon o sodiščih natanko ureja vse pogoje, ki jih posameznik mora izpolnjevati, da je lahko imenovan na to mesto, prav tako pa tudi prisego tolmačev. Zakon je izhodišče za zgoraj omenjeni pravilnik, ki vsa področja delovanja ureja bolj natančno.

 

Dodatni predpisi

Obstaja še nekaj dodatnih predpisov nižjega ranga, ki jih občasno objavlja in dopolnjuje Združenje stalnih sodnih tolmačev in prevajalcev Slovenije.

 

Za ponudbo nas kontaktirajte na:

040 817 820 ali info@multilingual.si

Povpraševanje

Pošljite nam dokument in izdelali vam bomo informativno ponudbo!

Naročila 24 ur na dan
info@multilingual.si
 
Hitri prevodi
do 5 strani še isti dan
 
Ugodni prevodi
že od 16,70 €/stran