Kakovostni sodni prevodi

Sodni prevodi v in iz angleškega jezika

Uradni jezik v Evropski uniji kot tudi v številnih državah na drugih kontinentih je angleščina, zato je potreba po sodnih prevodih v in iz angleškega jezika zelo velika. Angleški jezik govori več kot 1,35 milijarde ljudi in je uradni jezik v številnih državah, kot so: Indija, Kenija, Pakistan, Filipini, Jamajka, Nigerija itd. ter eden izmed glavnih jezikov v Kanadi, Južni Afriki, Singapurju, na Irskem itd.

Sodni prevodi in kaj storiti, ko jih potrebujete

Prevodi s sodno overitvijo so uradni dokumenti, ki imajo pravno veljavo in jih lahko predložimo kot uradne dokumente doma in v tujini. Sodni prevodi so nujno potrebni ob predložitvi kakršne koli uradne dokumentacije tuji instituciji. Opravi jih sodni tolmač, imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje. Sodni prevodi so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljni jezik.

Dvojni sodni prevodi

Dvojni sodni prevodi so sodno overjeni prevodi dokumentov, ki so dvakrat prevedeni. Z drugimi besedami, gre za sodne prevode, kjer za izbrano jezikovno kombinacijo v Sloveniji ni imenovanega sodnega tolmača. Na primer, če nekdo potrebuje sodni prevod dokumenta, napisanega v nemškem jeziku, v japonščino. Ob pregledu imenika sodnih tolmačev lahko hitro ugotovimo, da Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije ni imenovalo nobenega sodnega tolmača, ki ima v jezikovni kombinaciji tako nemščino kot japonščino.

Zakaj ima sodni tolmač posebni položaj?

 

Sodni tolmač ima v Sloveniji enako kot sodni izvedenec in sodni cenilec s strani Ministrstva za pravosodje zagotovljen poseben položaj. Imenuje ga Minister za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem v pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Zakaj pa ima sodni tolmač poseben status in kaj imajo tolmači skupnega s sodišči?

Sodni tolmač in porast sodnih prevodov v EU

Sodni prevod je posebna oblika prevoda, ki ga lahko opravi le sodni tolmač. Ta je zaprisežen pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije in poleg jezikovnega znanja poseduje tudi pravno znanje oziroma pozna osnovne pojme prava, pravno terminologijo in področje, na katerem se ta uporablja. Sodni tolmač mora overiti sodne prevode z uradnim žigom, s katerim tudi jamči za natančnost in ustreznost prevodov. Zanje je sodni tolmač tudi kazensko odgovoren.

Sodni prevodi zdravniških izvidov

Sodne prevode zdravniških izvidov ljudje največkrat potrebujejo, ko nadaljujejo zdravljenje v tujini ali hočejo prejeti od zavarovalnice nadomestilo za zdravljenje. Zdravniški izidi so opredeljeni kot klinični, humanistični in/ali ekonomski rezultati uporabe ali neuporabe določene zdravstvene tehnologije in so zelo specializirana besedila, ki lahko močno vplivajo na človeško življenje. Sodni prevodi zdravniških izidov so zato zahtevno opravilo.

Sodni prevodi pogodb

Pogodba je pravniški izraz za sporazum med dvema ali več strankami glede medsebojnih obveznosti. Običajno so pogodbe, narejene v pisni obliki, redkeje pa tudi le v ustni. Sodni prevodi pogodb se običajno potrebni, če je vsaj ena stranka tuji državljan ali pa v primeru, ko se bo pogodba uveljavljala v tujini in so zato potrebni sodni prevodi, ki so pravno veljavni.

Sodni prevodi za študij ali delo v tujini

Marsikdo dandanes sanja o študiju ali delu v tujini, vendar je za tovrsten korak potrebno ukvarjanje z zelo veliko nadležne administracije in birokracije. Velikokrat so za študij ali nemoteno delo v tujini potrebni sodni prevodi oziroma uradni prevodi zahtevane dokumentacije, saj sicer ne bi mogli dokazovati njihove veljavnosti v tujini.

Sodni prevodi za tujce v Sloveniji

Tujci se morajo prilagoditi zakonodaji in razmeram v Sloveniji, enako, kot se Slovenci morajo prilagoditi zakonodaji in razmeram v tujini, ko odidejo v tujino zaradi študija ali dela. To se nanaša predvsem na prebivanje, poslovanje in na splošno življenje v državi, ki nam je tuja. Velikokrat zato tujci v Sloveniji potrebujejo prevode določenih dokumentov iz njihovega maternega jezika v slovenski jezik.

Sodni prevodi za tujce v Sloveniji

Tujci se morajo prilagoditi zakonodaji in razmeram v Sloveniji, enako, kot se Slovenci morajo prilagoditi zakonodaji in razmeram v tujini, ko odidejo v tujino zaradi študija ali dela. To se nanaša predvsem na prebivanje, poslovanje in na splošno življenje v državi, ki nam je tuja. Velikokrat zato tujci v Sloveniji potrebujejo prevode določenih dokumentov iz njihovega maternega jezika v slovenski jezik.

Pages

Povpraševanje

Pošljite nam dokument in izdelali vam bomo informativno ponudbo!

Naročila 24 ur na dan
info@multilingual.si
 
Hitri prevodi
do 5 strani še isti dan
 
Ugodni prevodi
že od 16,70 €/stran