Prevajanje strokovnih besedil pri Multilingualu

Strokovna besedila predstavljajo enega izmed največjih izzivov na področju prevajanja, saj prevajalec poleg izjemnega znanja obeh jezikov potrebuje še strokovno predznanje na področju, ki se ga loteva besedilo. Kaj pa sploh so strokovna besedila?

Strokovno besedilo

Strokovno besedilo je vsako besedilo, ki je namenjeno ožji strokovni javnosti, tvorijo pa jih strokovnjaki s posameznega področja. Tovrstna besedila običajno označuje pogosta raba strokovnih izrazov, stavčna struktura je pogosto preprosta, prisotnega je veliko neglagolskega izražanja in trpnikov, veliko je tudi utemeljitev.

Prevajanje strokovnih besedil

Uspešen prevajalec na področju strokovnih besedil mora kot prvo biti dobro podučen o strokovnem področju besedila, ki ga prevaja. To zajema poznavanje osnovnih konceptov in zakonitosti konkretne stroke, poznavanje strokovnih terminov in izjemno razumevanje pojavov s tega področja. Prav tako pa mora dobro poznati slog, v katerem so strokovna besedila običajno napisana, da lahko izvorno delo uspešno predstavi tudi v ciljnem jeziku.

Izjemno pomembno je tudi, da se prevajalec zaveda osnovnega cilja strokovnega besedila ter predvsem da ve, komu natanko je besedilo namenjeno. Podajanje misli na točno določenem strokovnem nivoju je eden izmed večjih izzivov pri tovrstnih besedilih. Podajanje strokovnega znanja je namreč posebna veščina, ki je vsak prevajalec zagotovo ne poseduje.

Raziskovanje

Prevajalec na tem področju pa potrebuje še nekaj, preden se sploh loti svojega dela – poglobljeno raziskovanje. Raziskovanje je sicer del vsakega prevajanja, vendar redko v takem obsegu, kot je to potrebno za delo s strokovnimi besedili. Zaradi tega mora biti prevajalec tudi izjemno dober raziskovalec, ki zna uporabljati sodobna orodja raziskovanja, kot je na primer svetovni splet.

 

Za ponudbo nas kontaktirajte na:

040 817 820 ali info@multilingual.si

Povpraševanje

Pošljite nam dokument in izdelali vam bomo informativno ponudbo!

Naročila 24 ur na dan
info@multilingual.si
 
Hitri prevodi
do 5 strani še isti dan
 
Ugodni prevodi
že od 16,70 €/stran