Sodni prevodi so uradni dokumenti

Sodni prevodi so posebna oblika prevodov, ki se nanašajo na dokumente pri sodnih postopkih in ki jih je seveda izjemno pomembno popolnoma natančno prevesti, da se ohrani prvotni pravni pomen. Če vas zanima, kaj točno so sodni prevodi in kdo lahko to delo sploh opravlja, vam v nadaljevanju članka ponujamo nekaj dodatnih informacij s tega področja.

Definicija

Sodni prevodi so posebna vrsta prevodov, ki jih pri različnih sodnih postopkih opravijo posebej izbrani in pred pristojnim organom zapriseženi prevajalci, ki s svojim žigom, ki potrjuje njihovo strokovnost, jamčijo, da je prevod popolnoma enak izvirniku. V primeru uradnih dokumentov in uradnih postopkov pred sodišči je seveda še posebej pomembno, da se pri prevodu iz izvornega jezika v ciljni jezik ne izgubi pomen, ki je ključen za ustrezno pravno razumevanje govorjenega ali pisanega besedila.

Kdo lahko opravlja tovrstno delo?

Prevajalce, ki opravlja takšno delo, običajno imenujemo kar sodni tolmač. Sodnim tolmačem naziv podeli Ministrstvo za pravosodje, izpolnjevati pa morajo kar nekaj pogojev, ki so vezani na njihovo izobrazbo, državljanstvo, izkušnje in znanje. Za delo uradnega sodnega prevajalca je potreben tudi poseben strokovni izpit.

Kaj sodni prevajalci sploh prevajajo?

Kot že rečeno v prejšnjih odstavkih, se tovrstni prevodi dotikajo zadev, povezanih s sodnimi postopkih, ali pa samih uradnih dokumentov. Sodni tolmači pogosto iz tujega jezika prevajajo dokumente, ki so zahtevani pri sodnih postopkih ali so potrebni pri rokovanju z drugimi inštitucijami.

Najpogosteje govorimo o prevajanju diplom, spričeval, pogodb, osebnih dokumentov in drugih pravnih dokazil. Po drugi strani pa tolmači opravljajo še eno zelo zatevno delo – v primeru, ko določeni sodni potopki zaradi utemeljenih razlogov ne morejo potekati v uradnem jeziku sodišča, tolmači skrbijo tudi za prevajanje sodnih obravnav. 

 

Za ponudbo nas kontaktirajte na:

040 817 820 ali info@multilingual.si

Povpraševanje

Pošljite nam dokument in izdelali vam bomo informativno ponudbo!

Naročila 24 ur na dan
info@multilingual.si
 
Hitri prevodi
do 5 strani še isti dan
 
Ugodni prevodi
že od 16,70 €/stran