Kakovostno prevajanje

Dobri prevajalci so nepogrešljivi

Ko stranka potrdi naročilo za prevajanje določenega besedila, vedno pričakuje tudi dober in kakovosten prevod. Ti pa so narejeni s strani dobrih prevajalcev. Vendar, kdo so dobri prevajalci? To niso samo tisti, ki imajo odlično znanje vsaj dveh jezikov, čeprav je to osnova za prevajanje, pač pa morajo dobri prevajalci, poleg kakovostnega prevajalskega dela obvladati še številne druge sposobnosti in veščine. 

Dobri prevajalci so nepogrešljivi

Ko stranka potrdi naročilo za prevajanje določenega besedila, vedno pričakuje tudi dober in kakovosten prevod. Ti pa so narejeni s strani dobrih prevajalcev. Vendar, kdo so dobri prevajalci? To niso samo tisti, ki imajo odlično znanje vsaj dveh jezikov, čeprav je to osnova za prevajanje, pač pa morajo dobri prevajalci, poleg kakovostnega prevajalskega dela obvladati še številne druge sposobnosti in veščine. 

Kaj obsega postopek prevajanja?

Prevajanje označuje postopek prenašanja pomena vsebine iz enega jezika v drugi, način prenosa pa je lahko v pisni ali ustni obliki. Prevajanje se nanaša na pisno obliko prenašanja iz izvornega v ciljni jezik, medtem ko tolmačenje označuje ustni prenos. S prevajanjem se ukvarjajo prevajalci, ki imajo izkušnje ali ustrezno izobrazbo za tovrstno delo.

Kako izbrati pravega prevajalca?

Prevajanje se nanaša na prenašanje vsebine iz enega v drugi jezik in je v marsičem podobno umetnosti. Prevajalci morajo biti zelo ustvarjalni pri svojem delu, in poustvariti duh in prvine izvirnika. A kot nihče na svetu ni specializiran za vsa znanstvena področja in ne pozna vseh skrivnosti in zakonitosti sveta, tako tudi prevajalci niso podkovani v vsem.

Prevajanje in prevajalska orodja

Dandanes prevajalci uporabljajo vse več elektronskih virov za prevajanje in le občasno tiskane vire. Brez nameščenih prevajalskih orodij na osebnem računalniku pa za profesionalne prevajalce danes ne gre. Vendar se verjetno sprašujete, kaj ta sploh so? Večina ljudi namreč misli, da prevajalci samo naložijo besedilo v prevajalsko orodje, ki to samodejno prevede, nato pa ga prevajalec pošlje nazaj stranki in ji za to zaračuna (včasih tudi zelo drago). To seveda ne drži, saj je velika razlika med strojnim prevajanjem (npr.

Mednarodni dan prevajalcev

30. septembra leta 419 ali 420 je sveti Hieronim ali Evzebij Sofronij Hieronim, ki je prevedel Sveto pismo iz grščine in hebrejščine v latinščino in tako ustvaril enega najpomembnejših prevodov v zgodovini človeštva, umrl v Betlehemu. Ta dan je zato leta 1991 Mednarodna zveza prevajalcev s sedežem v Parizu določila za mednarodni dan, ki je posvečen vsem prevajalcem in vsem oblikam prevodov.

Strojno in običajno prevajanje

V današnjem času so skoraj vsi vsaj enkrat uporabili strojno prevajanje. Učitelji v šolah govorijo v telefone in s pomočjo Google Translate ali drugih strojnih prevajalnikov razlagajo učno snov tujim učencem. Na potovanjih v tujini se ljudje poslužujejo strojnih prevajalnikov, ko sprašujejo mimoidoče za kakršnekoli informacije. Dijaki in študentje jih večinoma uporabljalo za prevode izvlečkov seminarskih, diplomskih in drugih nalog.

Kako do kakovostnega prevoda književnih del?

Prevajanje je zahteven postopek prenašanja sporočila iz enega jezika v drugi. Okvirno se deli na ustno prevajanje ali tolmačenje in pisno prevajanje. Tako ustno kot pisno prevajanje imata tudi več podvrsti. Tolmačenje je lahko simultano, konsekutivno, šepetano in znakovno, medtem ko se pisno prevajanje deli na splošno, strokovno in literarno oziroma književno prevajanje.

Prevajanje iz in v bosanski jezik

Bosanski jezik spada med južnoslovanske jezike in je jezik, ki ga večina starejše generacije pozna in razume kot srbohrvaščino. Bosanščina je pravzaprav poleg hrvaščine in srbščine uradni jezik Bosne in Hercegovine. In čeprav se večini na prvi pogled zdi bosanski jezik mešanica srbskega in hrvaškega, ter ga za silo uporabljajo in se z njim sporazumevajo starejši ljudje, pa še zdaleč ni tako. Kakor vsak drug jezik je tudi bosanski jezik živ jezik, ki se je zelo spremenil od časov bivše Jugoslavije.

Prevajanje in njegove pasti

Prevajanje je opravilo, ki se za večino ljudi sliši kot nekaj enostavnega. Besede iz enega jezika prestavimo v drugega, to ni nič posebnega! Resnica je povsem drugačna – prevajanje je izjemno zahtevno, naporno in strokovno opravilo, ki zahteva ogromno znanja, izkušenj in iznajdljivosti. Naj vam naštejemo nekaj prevajalskih izzivov, ki jim strojno prevajanje nikoli ne bo kos.

Pages

Povpraševanje

Pošljite nam dokument in izdelali vam bomo informativno ponudbo!

Naročila 24 ur na dan
info@multilingual.si
 
Hitri prevodi
do 5 strani še isti dan
 
Ugodni prevodi
že od 16,70 €/stran